โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

 

     


 

‼️ ประกาศ ‼️

เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อโรงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

เดิม ประกาศรายชื่อใน วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 
เลื่อน การประกาศรายชื่อเป็น วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

 

         


 

  

     

 

 

 

 

 

Visitors: 31,603