หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และระดับผู้ชำนาญการ)


เทคนิคการปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด


การเตรียมตัวสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทย


 การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน


 

 

 

Visitors: 39,790