จัดอบรมให้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมครั้งที่ 2

                 อบรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  

  

  

  ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมครั้งที่ 3

             อบรมครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  

  

  

  

 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมครั้งที่ 4

            อบรมครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  

  

  

  

Visitors: 68,963