พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

            

  

 

 

  


         

 

Visitors: 68,961